విడుదల తేది : September 15, 2017, తారాగణం :సింబుదేవన్ , నయన తార, అదః శర్మ
 
Latest News