విడుదల తేది : July 14, 2017, దర్శకుడు : శేఖర్ సూరి, టేక్నిషియన్ : విజయ్ కురాకుల, తారాగణం :రిషి, సోనియా మాన్
ఏ విమర్శకుల సమీక్షలు లేవు ...
Reviewed By : Pavan MOVIE JOCKEY
3.00
Verdict - డాక్టర్ చక్రవర్తి
no review available

Reviewed By: Ayush Anonymous
5.00
Great Movie
A realistic movie based on true incidents .

 
రేటు మరియు సమీక్ష »
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
not rated
-  
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
edit
Yes No
If your review reveals too much, select 'Yes'
 
Load moreవీడియోస్!!!