విడుదల తేది : December 30, 2016, తారాగణం :emp
ఏ విమర్శకుల సమీక్షలు లేవు ...
Reviewed By : Pavan MOVIE JOCKEY
2.75
Verdict - కారం దోశ
no review available

Reviewed By: Sikka Ramoji Anonymous
1.00
boring direction
good cast but direction boring

Reviewed By: Srikanth Sidda Anonymous
4.00
A very good movie with so many values and inspirational story line. Go for it!
A very good movie with so many values and inspirational story line. Go for it!

 
రేటు మరియు సమీక్ష »
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
not rated
-  
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
edit
Yes No
If your review reveals too much, select 'Yes'
 
Load moreవీడియోస్!!!
Latest News