విడుదల తేది : February 10, 2017, తారాగణం :జాకీ చాన్ , సోను సూద్, దిశా పటాని, అమిర దస్తూర్
ఏ విమర్శకుల సమీక్షలు లేవు ...
Be the first to comment on Kung Fu Yoga Just use the simple form below
 
రేటు మరియు సమీక్ష »
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
not rated
-  
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
edit
Yes No
If your review reveals too much, select 'Yes'
 
Load moreవీడియోస్!!!
Latest News