నేనే రాజు నేనే మంత్రి | నేనే రాజు నేనే మంత్రి Review | Rating | నేనే రాజు నేనే మంత్రి News | Release Date | In Theaters | నేనే రాజు నేనే మంత్రి Pics | Photos | Images | Wallpapers | నేనే రాజు నేనే మంత్రి Direcrtor | Producer | Music | Cast | Technicians :: TollywoodTimes
wallpaper
celebrity

నేనే రాజు నేనే మంత్రి
Views : 12552

3.00
|
|
Write a Review
Reviewed By : 123telugu
3.00
పొలిటీషియన్ గా మారిన ప్రేమికుడి కథ

Be the first to comment on Nene Raju Nene Mantri (2017) Just use the simple form below
 
రేటు మరియు సమీక్ష »
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
not rated
-  
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
edit
Yes No
If your review reveals too much, select 'Yes'
 
Latest Photos
నేనే రాజు నేనే మంత్రి సక్సెస్ మీట్ ఫొటోలు
కె ఎల్ యునివర్సిటి లో నేనే రాజు నేనే మంత్రి టీమ్ ఫొటోలు
విజయవాడ ట్రెండ్సెట్ మాల్ వద్ద నేనే రాజు నేనే మంత్రి టీమ్ ఫొటోలు
Videos
Load moreవీడియోస్!!!
Latest News