విడుదల తేది : November 17, 2017, దర్శకుడు : మహేష్ ఉప్పుటూరి, నిర్మాత : శివ బాలాజీ, తారాగణం :శివ బాలాజీ, రాజీవ్ కనకాల, సత్య
ఏ విమర్శకుల సమీక్షలు లేవు ...
Reviewed By : Pavan MOVIE JOCKEY
3.25
Verdict - స్నేహమేరా జీవితం మంచి వినోదాత్మక చిత్రం
no review available

Reviewed By: Nagoor Anonymous
5.00
Good bonding of friendship
Very good film

 
రేటు మరియు సమీక్ష »
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
not rated
-  
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 
edit
Yes No
If your review reveals too much, select 'Yes'
 
Videos
Load moreవీడియోస్!!!
Latest News