విడుదల తేది : July 14, 2017, దర్శకుడు : శేఖర్ సూరి, టేక్నిషియన్ : విజయ్ కురాకుల, తారాగణం :రిషి, సోనియా మాన్
 
Movie Reviews
There is no Critics Reviews yet ...
Reviewed By : Pavan
3.00 / 5
Verdict - Dr. Chakravarthy - A…

A realistic movie based…
Reviewed By: Ayush 5.00 / 5