విడుదల తేది : July 12, 2018, తారాగణం :రావు రమేష్, రాంకీ
 
Movie Reviews
There is no Critics Reviews yet ...
Reviewed By : Pavan
3.00 / 5
Verdict - RX 100 is really an…