విడుదల తేది : May 25, 2018, దర్శకుడు : , నిర్మాత : , తారాగణం :నాగ సౌర్య , షామిలి
 
Movie Reviews
There is no Critics Reviews yet ...
Reviewed By : Pavan
3.00 / 5
Verdict - Ammamma Garillu is Heart…
no reviews available

Family emotional movie…
Reviewed By: Nagarjuna Chowdary 4.00 / 5

Good title
Reviewed By: Ramu 5.00 / 5