విడుదల తేది : February 23, 2018, దర్శకుడు : , తారాగణం :చిరంజీవి కొణిదెల, , పలక్ లల్వాని, యం.యం.కీరవాణి
 
Movie Reviews
There is no Critics Reviews yet ...
Reviewed By : Vijay
2.00 / 5
Verdict - Juvva movie review
no reviews available